Werkgroep Jeugd & Gezin

Onder deze werkgroep vallen de werkvelden Jeugdwet & CJG.

De werkgroep Jeugd & Gezin zet zich in voor thema’s die spelen in het beleid voor een sociaal en maatschappelijk beleid op het vlak van Jeugd en Gezin. Heb je ideeën of wil je namens een organisatie of groep in contact komen om invloed uit te oefenen op beleid, neem dan contact met ons op. We gaan graag in gesprek met onze achterban en organisaties die op dit gebied een rol spelen.

De werkgroep Jeugd en Gezin bestaan uit de volgende leden:

Peter Hemrica

Bert Hoogeboom

Fred Stevens

Fazil Cetin

Pien de Raad

Wilt u meer informatie over onze leden? Klik dan op de hier.