Werkgroep Werk & Inkomen

Een onderdeel van de participatiewet wat bestaat uit Wet Werk & Bijstand, Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en Wet Sociale Voorziening. Ook werkgelegenheid, re-integratie, armoedebeleid, basisinkomen en participatie zijn nog maar een paar zaken die hieronder vallen.

Als raad zijn we een klankbord voor het verantwoordelijke raadslid en behandelen we onderwerpen die in de raad besproken worden. 

Ontvangt u een bijstandsuitkering en loopt u tegen regels aan of weerstand, die u maar bijvoorbeeld ook anderen belemmeren in het dagelijks leven? Of leeft u al jaren van een minimum inkomen en kunt u nauwelijks rondkomen? Kent u anderen waarbij hetzelfde geldt? Neemt u dan gerust contact op met ons. 

Heeft u andere suggesties of vragen betreft het onderwerp bovenstaande onderwerpen? Stuurt u dan een mail naar info@participatieraadveendam.nl

De Werkgroep Werk & Inkomen bestaat uit de volgende leden:

Ate Faber

Roelof Kroeze

Albert Greven

Wilt u meer weten over onze leden? Klik dan hier.