Wie zijn wij en wat doen wij?

De participatieraad is in 2015 gestart en wordt gevormd door vrijwilligers die in de gemeente Veendam wonen. De achtergronden van onze leden zijn divers, maar allen voelen we ons maatschappelijk betrokken bij onze mede-inwoners van Veendam. Als participatieraad houden wij ons bezig met sociale vraagstukken binnen de gemeente. Wij halen onze informatie dan ook voornamelijk vanuit de burgers. Wij hebben oog voor de belangen van verschillende doelgroepen en individuen. 

De adviezen richting de gemeente Veendam geven wij gevraagd of ongevraagd en hebben te maken met de vraagstukken binnen het sociaal domein. De vraagstukken waar wij ons op richten vallen binnen de volgende wetten : Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO), Jeugdwet, Participatiewet & Lokale verordeningen voor Sport en Cultuur.

Hoe werkt het dan?

Het college van burgemeester en wethouders zet op papier hoe zij een bepaald onderwerp binnen het sociaal domein wil organiseren. Vaak heeft het Rijk (Den Haag) de basis vastgesteld en moet de lokale gemeente deze invullen, aanvullen en/of koppelen aan persoon. Voordat het college de gemeenteraad vraagt om het beleid voor onze gemeente vast te stellen, denkt de participatieraad mee en geven gevraagd of ongevraagd advies. We verplaatsen ons zoveel mogelijk in de situatie van onze mede-inwoners. De regelingen waar u gebruik van kunt maken en de afspraken waaraan u zich moet houden, proberen wij zo goed mogelijk in te vullen. Echter kunnen wij ons werk en adviezen beter uitvoeren als wij weten wat er onder de burgers van gemeente Veendam speelt. Naast de adviezen waar de gemeente ons om vraagt stellen wij ook zelf adviezen op die voortkomen uit de samenleving. Om deze reden zijn wij ook altijd op zoek naar ervaringsdeskundigen.

Ons team is ingedeeld in werkgroepen, namelijk :

Heeft u een hulpvraag of wilt u meer informatie binnen het sociaal domein? Neem dan gerust contact met ons op! Ook als u uw ervaringen met ons wilt delen vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij willen hierbij benadrukken dat wij niet “werken voor de gemeente”. Wij zijn volledig onafhankelijk en zijn allen burgers in de gemeente, net als u. 

Onze leden

Thea Meems

Thea Meems, voorzitter

Sinds eind 1980 woon ik in het mooie Borgercompagnie, gemeente Veendam. 2 jaar geleden heb ik afscheid genomen van mijn carrière in de zorg. Ik ben bijna 40 jaar werkzaam geweest als leidinggevende in de zorg voor mensen met een beperking. Sinds ongeveer 2 jaar ben ik lid van de participatieraad Veendam. Vanaf oktober 2021 neem ik het voorzittersstokje over van Albert. Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen aan het bevorderen van de participatie en het welzijn van de inwoners van Veendam, waarbij mijn specifieke aandacht uitgaat naar zorg en welzijn.

Peter Hemrica, vice-voorzitter

Peter Hemrica woont in Wildervank. Naast dat Peter al jaren werkzaam is in de vastgoedwereld heeft hij een groen hart voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo heeft hij al verschillende projecten gerealiseerd voor woningbouw en zorg. Doel is om de eigen footprint zo veel mogelijk te verkleinen en een duurzame wereld achter te laten voor de generaties na ons. Naast maatschappelijk verantwoord ondernemen vindt Peter het belangrijk om lokaal een sociaal en maatschappelijke bijdrage te leveren, zoals vrijwilliger zijn bij de sportclub en bij de adviesraad voor de gemeente Veendam.

Pien de Raad

Een dertiger met 2 jonge kinderen. Samenwonend in hartje Veendam.
Op dit moment werkzaam in het speciaal onderwijs.
Mijn hobby is om het leukste item “vintage” te scoren. Beter voor mens, milieu en het kasboekje.
Ik heb mij bij de participatieraad aangesloten om iets te betekenen voor de samenleving. Het idee
van meer diversiteit zorgt voor een breder bereik.

Bert Hoogeboom, penningmeester

Momenteel ben ik gepensioneerd. In mijn werkzame leven was ik actief als accountant in diverse functies, waarvan de laatste 25 jaar als (kleine) zelfstandige zonder personeel. Ik ben 71 jaar, gehuwd en heb twee zoons en drie kleinkinderen. Vanaf 1983 woon ik in Veendam op hetzelfde adres. Sociale betrokkenheid is voor mij de belangrijkste reden geweest om lid te worden van de Participatieraad.

Albert Greven

In mijn werkzame leven was ik directeur in het basisonderwijs. In die functie heb ik gezien welke invloed politieke beslissingen kunnen hebben op het welzijn van kinderen en volwassenen. Nog te vaak weet de politiek onvoldoende wat er echt speelt bij inwoners en wat de effecten zijn van hun besluiten. De participatieraad adviseert het college van Burgemeester en wethouders op het terrein van sociale vraagstukken en in die rol zie ik het als een uitdaging om de stem van de Veendammer bevolking nadrukkelijker te laten horen zodat besluiten niet alleen over, maar ook met hen genomen worden.

Ate Faber

Vanaf 1985 is Ate betrokken bij het welzijnswerk in Veendam. Van Wijk en dorpen overleg naar bestuur Opbouwwerk, daarna opbouwwerk en sociaal cultureel werk. Tevens is hij 20 jaar actief geweest in de politiek van Veendam waarvan 8 jaar als raadslid namens het CDA. Vanaf ongeveer 2000 is hij voorzitter van Arm in Arm Veendam e.o. een stichting die eens een sociaal eethuis exploiteerde, nu een signalerend functie voor mensen die vaak vergeten worden. Eens per zoveel jaar brengen we confronterend toneel naar Veendam om mensen wakker te schudden onder het motto cultuur tegen armoede. Sinds 2015 secretaris van de Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen en tevens lid van de Participatieraad. In de participatieraad lid van de werkgroep Werk & Inkomen. Hier houden we ons bezig met de situatie van mensen in de bijstand, in de WW en de sociale werkvoorziening. We proberen dit als werkgroep te bekijken vanuit de betrokken mensen en niet vanuit gemeentelijk- of bedrijf-perspectief.

Fazil Cetin

Sinds kort gepensioneerd, daarvoor in het onderwijs aan het werk geweest. Ik ben gehuwd en heb twee uit huis wonende dochters. Ik ben vaak een aanspreekpunt voor de Turkse gemeenschap. Omdat ik in het onderwijs zat had ik vaak inzicht in de thuis situatie van vele families.

Roelof Kroeze

Wout Peters

Geen zorg kan zorgen zonder kennis van het levensverhaal
Dat is mijn visie geworden in de 25 jaar dat ik nu werkzaam ben in de acute zorg als verpleegkundige op de Hartbewaking, Spoed Eisende Eerste Hulp en als ambulanceverpleegkundige. In Veendam ligt mijn passie vooral bij de preventieve zorg. Als Master Healthy Ageing Professional neem ik deel aan de Participatieraad om een bijdrage te leveren aan de Zorg voor Gezondheid voor alle Veendammers. Mijn kracht zit in het connecten en verbinden met zowel Veendammers als zorgprofessionals. Dat doe ik vanuit Stichting IkiBuntu. Door de kennis die hier zit te verbinden met de Participatieraad krijgt de Zorg voor Gezondheid ook vanuit de praktijk een stem binnen de gemeenteraad. Ik ben onwijs dankbaar dat ik daaraan een bijdrage mag leveren.

Gerry Jager, notulist

Geboren en getogen Veendammer. Woont in Sorghvliet samen met een hond. Heeft in een zogenaamde Melkertbaan gewerkt als conciërge/adm. medewerkster bij De Viermaster. Nadat die banen zijn opgeheven als vrijwilligster diverse dingen gaan doe: administratieve ondersteuning bij Compaen/DeBasis, lid van de Cliëntenraad van Compaen, notulist bij 2 wijkteams: Sorghvliet en Noord en sinds kort weer als notulist bij de Participatieraad.

Bram Hulzebos, lid dagelijks bestuur

Sinds 1993 ben ik inwoner van de gemeente Veendam waar ik in het mooie Wildervank woon.

Graag wil ik mij nog nuttig maken voor de samenleving en ben daarom lid van de Participatieraad in Veendam. Daarnaast ben ik ook lid van het dagelijks bestuur.

In het dagelijkse leven werk in de Orthopedie Techniek.

Mijn aandachtsgebied is de Zorg en maak daarom ook deel uit van de werkgroep Zorg en Welzijn.